Slideshow: 6.5 prc vs 7mm rem mag ballistics chart